Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter

1. Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är: Welcome Scandinavia AB, Gammelbyn Rattsjöberg, 685 94 Torsby.
Organisationsnummer: 556684-6571

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas efter hyran är betald.
 • Stugan stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull.).
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera stugan från kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
 • Om du inte är nöjd med stugan, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

2. När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

3. När skall jag betala?

Du betalar en anmälningsavgift på 10 % av slutsumman inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen.

4. Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

5. Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar:

 • 30 dagar före avtalad ankomst måste du betala 10 % av hyran
 • 29-22 dagar före avtalad ankomst måste du betala 30 % av hyran
 • 21-15 dagar före avtalad ankomst måste du betala 50 % av hyran
 • 14-7 dagar före avtalad ankomst måste du betala 80 % av hyran
 • 6 eller mindre dagar före avtalad ankomst eller vid utebliven ankomst måste du betala 90 % av hyran

6. Men om det händer mig något?

Vi rekommendera att du tecknar ett avbeställningsskydd och en reseförsäkring. Ibland ingår dessa i hemförsäkringen, kontakta ditt försäkringsbolag innan resan. Welcome Scandinavia AB erbjuder inte köp av ett avbeställningsskydd eller reseskydd.

7. Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Om du inte vill städa stugan kan du köpa slutstädningen av oss. Meddela i så fall minst två dagar innan din avresa att du vill köpa tjänsten.

8. Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till dem.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

Istället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

9. Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.

10. Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.